Křišťály z Madagaskaru

20.11.2018

Křišťálové doly existují po celém světě a výsledné křišťály vypadají trochu jinak podle lokality, ze které pocházejí. Brazilské křišťály a křišťály z Arkansasu jsou většinou hladké, průhledné a pokud se dobře vyčistí, vypadají velmi dokonale. Až tak, že někdy je i pro znalce těžké odhalit, jestli náhodou některé plochy nejsou ohlazené, pokud hledá silné křišťály speciálně na léčbu a energetickou harmonizaci. Křišťály z Himálají jsou specifické tím, že sice mají nádhernou vnitřní kresbu a uvnitř bývají průhledné, ale jejich povrch je často matný a jejich stěny nebývají dokonale hladké, mívají na sobě vodorovné linie. A místo těžby v dole, se ty Himálajské snáší na oslících dolů z hor, takže výsledné kousky mají trošku jiný typ energie a dají se od brazilských snadno rozeznat.Křišťály z Madagaskaru v sobě mají něco z obou charakteristických vlastností. Jejich stěny rostou hladké a rovné bez vodorovných linií, někdy jsou pěkně průhledné, ale většinou mají plošky matované. Mají bílou barvu a špička je často průhledná.K nám se někdy dostávají v relativně surovém stavu, to znamená že zatímco brazilské křišťály bývají většinou dokonale vyčistěné od zbytků hornin a často se ohlazují aby byly ještě dokonalejší než to zamýšlela příroda, křišťály z Madagaskaru se dají najít ve formě, kdy jsou očištěné od hornin pouze mechanicky a do jejich struktury se broušením nezasáhlo.Křišťály z Madagaskaru na sobě občas mají vrstvy a stopy krémově bílého Limonitu (směs oxidů a hydroxidů železa), nebo červeno oranžového hematitu (oxid železitý, minerál magmatického původu), ale uvnitř bývají dokonale čisté. Nacházejí se také s vnitřními inkluzemi jiných minerálů. Téměř všechny křišťály jsou různě zvrásněné, najít takový který vypadá naprosto dokonale, je skoro nemožný výkon. Přestože tyto křišťály nejsou tak dokonale průhledné a svítivé jako ty z Arkansasu nebo z Brazílie, někteří léčitelé ve světě věří, že jejich energie vibruje na vyšší frekvenci a mnoho léčitelů je z tohoto důvodu preferuje.Křišťál byl lidmi velmi ceněn už v přehistorických časech. Jeho nejstarší známý název, který zaznamenal Theophratus v údajném období 300-325 před naším letopočtem, je slovo κρύσταλλος , neboli kristallos. Různé variace jmen pro křišťály ukazují, že byl používán už v dávných časech. Kořenové slovo κρύοσ, značí chlad a στέλλειυ pevnost. Lidé v dávných časech totiž věřili, že křišťál je navždy tvrdý led.Který druh křišťálů je opravdu nejlepší a nejsilnější se nedá přesně říci, jednoznačně každý druh vypadá trošku jinak a po uchopení do ruky z něj máte jiný pocit, jakoby se opravdu energie na různých místech Země trošku měnila.Brazilské křišťály ve mě evokují pocit čistoty a dokonalosti. Himálajské, které jsou asi nejvzácnější a nejhůř se shánějí, ve mě vyvolávají klid a stálost, jako staré hory Himálají. Jakobych jejich prostřednictvím mohla promlouvat s bytostmi, které v horách přebývají a pomáhaly utvořit tyto nádherné struktury. Křišťály z Madagaskaru ve mě evokují něžnost a radost. Možná je to jejich barva, možná zajímavé rozmanité struktury které tvoří, možná je to opravdu místem původu.Ale i přes tyto rozdíly není možné přesně říci, které jsou nejlepší.Jelikož jsem se postupně zaměřila a specializovala na křišťály, které jsou energeticky silné a použitelné pro léčbu a harmonizaci, probírala a ověřovala jsem různé sbírky, nálezy, různé krabice, nebo dokonce kontejnery a našla jsem malinké nedokonalé kousky které měly úžasnou sílu a obrovské křišťály, které vypadaly na oko perfektně, ale po uchopení do ruky byly jako mrtvé. Stane se to u kousků z Brazílie, Himálaje i Madagaskaru.
Člověk by očekával, že nedokonalé křišťály z Madagaskaru, které nejsou natolik průhledné, ani nejsou snášené z hor, budou slabší, ale vůbec to není pravda. Nebyl pro mě žádný problém najít mezi nimi krásné a silné kousky, a jestli na sobě zrovna měly nebo neměly kousek horniny, nehrálo žádnou roli. Dokonce jsem našla mnoho nádherných přírodně oboustranných kapesních velikostí, které byly velice čisté, že by si je člověk od oka mohl splést s brazilskými, pokud nemají charakteristický matovaný povrch.
Proto i u křišťálů z Madagaskaru platí, že pokud hledáme křišťál na svoji léčbu, harmonizaci, zbavení se destruktivní energie nebo na spaní, je potřeba vybírat ho citlivýma rukama a pokud je nemáme, využít službu šikovného senzibila, který ho za nás najde. Dají se mezi nimi najít opravdu skvělé kousky.

Novou nabídku křišťálů z Madagaskaru

si můžete prohlédnout na Alue.cz

Byly speciálně vybírané pro léčitelské účely. U každého je co nejlépe specifikovaná jeho síla, vlastnosti a vhodné využití. Nabídka bude postupně doplňována.

© Alue K. Loskotová, www.aluška.org 2018 + alue.cz